Namazda Okunan Dualar ve Ayetlerin Anlamları - Bunları Bilmenin Faydası | İyilik

Namazda Okunan Dualar ve Ayetlerin Anlamları - Bunları Bilmenin Faydası

your image

Namazda hem aklen hem bedenen Allah'ın huzurundayız.  Okuduğumuz sure ve duaların ne anlama geldiğini bilerek okumamız da o derece bizi Allah'a tam yöneltecektir. Okuduğumuz duayı da daha içten bilerek okumuş oluruz. Bu nedenle aşağıdaki namazda okunan duaları ve sureleri pdf olarakta yazının altına ekledim. İndirip bilgisayarınızda , telefonunuzda istediğiniz zaman okuyup ezberleyebilirsiniz.

https://yadi.sk/i/AXH_9P3VrgmB9

Namazda Okunan Dualar-Sureler ve Anlamları:

Sübhanallah: Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sonsuz yüce sıfatlara sahiptir) tır.

Elhamdülillah: Hamd Allah'adır.  ( Bütün övgüler ona aittir.Övülmeye değer sadece Yüce Allah (C.C) dir.) 

Allahü ekber: Allah en büyüktür.
 
Semi'allahu limen hamideh: Allah kendine şükredeni  işitir.
 
Rabbena lekelhamd: Rabbimiz, hamd yalnızda sanadır.
 
Sübhanerabbiyelazim: Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.
 
Sübhanerabbbiyel a'la: Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.
 

 

Fatiha Suresi:

Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
 
Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların 
ve o sapmışların yoluna değil.

Sübhaneke:

Okunuşu: "Sübhaanekellahümme Ve bihamdik. Ve tebâara kesmük ve teaalâaa ceddük (-cenaze namazında- Ve celle senâaük) Ve lâailahe gayrük"

Anlamı: Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
 
- Ettehiyyatü:
 
Okunuşu: "Ettehıyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâatühü esselâamü aleynâa ve alâ ıbâadillâhis salihıyn Eşhedü ellâa ilâahe illallâah ve eşhedü enne Muhammeden abdühüü ve rasülüh."
 
Anlamı: Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.
 
- Allahumme Salli:
 
Okunuşu: "Allahümme salli alâa Muhammedin ve alâa âali Muhammedin kemâa salleyte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd."
 
Anlamı:Ey Allah'ım! İbrâhîm'e "Aleyhisselâm" ve âline (ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e "aleyhisselâm" ve âline de rahmet eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîdsin( şanı büyük ).
 
- Allahumme Barik:
 
Okunuşu: "Allahümme barik alâa Muhammedin ve alâa âali Muhammedin kemâa barekte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd."
 
Anlamı:Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük)
 

Rabbena Atina Duası:

Okunuşu:Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı : Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb'im,
merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.
 
 

- Rabbena Firliğ Duası:

Okunuşu : Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. 

Anlamı : Ey bizim Rabb'imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla. Ey Rabb'im merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.
 

  • Etiketler:
  • namazda okunan dualar anlamları
  • namaz tesbihlerinin anlamı
OKU
iyiyasa

Kitap okumaya başladım

0 0 11.12.2017
YAZIYA Git
25.02.2018

İlik Nakli İçin Bekleyenlere Umut Olmak Çare Olmak...

0 iyiyasa
YAZIYA Git
20.02.2018

İhtiyaç Haritası

0 iyiyasa
YAZIYA Git
15.12.2017

Türkiye Ayşe Tükrükçü’yü evsizlere çorba dağıtan k...

0 iyiyasa